Шкала переведення балів ЗНО зі Світової літератури 2013


Схема оцінювання завдань тесту зі світової літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали:
1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали:
3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;
2 бали, якщо вказано першу та останню події;
1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту зі світової літератури, – 86.

Шкала переведення балів ЗНО зі Світової літератури 2013

„Покликання колобка – це хитрість і уміння маніпулювати іншими”. (Цитати з творів ЗНО :)