При підготовці до ЗНО з хімії зверніть увагу на опанування наступних тем та навичок:


  • Складання формул основних класів неорганічних сполук та рівнянь реакції за їхньою участю;

  • Будову ядра атома та електронної оболонки атомів;

  • Визначення окисників та відновників та складання рівнянь ОВР;

  • Формування навичок користування Періодичною системою та таблицею розчинності;

  • Складання рівнянь електролітичної дисоціації та рівнянь реакції в йонному виді;

  • Складання формул найпростіших органічних сполук;

  • Формування навичок найпростіших обчислень: масової частки розчиненої речовини, обчислення за рівняннями реакцій.

Багатство – це гроші, коли їх рахуєш, все тіло живиться, а душа звеселяється. (Цитати з творів ЗНО :)