Крилаті вислови (також слова героїв із творів української літератури) ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!

Крилаті вислови (також слова героїв із творів української літератури) ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ
1. Авгійові стайні - безладдя, запущені справи.
2. Авгури—псев¬довчені.
3. Авель - сим¬вол невинної жертви
4. Агнець божий - символ смирення і покірності
5. Адам. За Адама - сива давнина, дуже віддалені часи.
6. Адамове ребро— жартівливе найменування жінки.
7. Адамові діти - нащадки Адама («першої людини» на землі), рід людський.
8. Альбіон - Стародавня назва Британських островів
9. Альфа і омега - початок і кінець, все, що є.
10. Аннібалова клятва— тверда ріши¬мість боротися до кінця.
11. Антей - символізує силу, яку дає лю¬дині зв'язок з рідною землею, з батьківщиною.
12. Аполлон - ідеал чолові¬чої краси.
13. Аргонавти - сміливі мандрівники, першовід¬кривачі.
14. Аркадія— щаслива країна;
15. Астрея. Часи Астреї— щаслива пора.
16. Атлантида— пре¬красна заповітна країна;
17. Атлас (Атлант) — людина, що несе на собі основний тягар якоїсь справи, роботи.
18. Афіна -богиня війни, покровителька наук, мистецтв, ре¬месел.
19. Ахіллесова п'ята— слабке, вразливе місце.
20. Баба Палажка— язиката людина.
21. Барон Мюнхгаузен - ве¬селий брехун і хвалько;
22. Бастілія - сим¬волом королівської влади, символом феода¬лізму.
23. Беатріче— предмет чистого й вірного кохання.
24. Біла ворона -незвичайна людина, рідкісне явище.
25. Ботокуди— дикуни.
26. Боян — поет, співець.
27. Бравий (вояк) Швейк- дотепна людина, що вдає з себе простачка,
28. Брут — бо¬рець з насильством.
29. Ваал - «служіння Ваалу» вживається на по¬значення гонитви за матеріальними благами і грубими насолодами.
30. Вавілон - місто розкоші і роз¬пусти, повне спокус.
31. Вавілонська вежа -справи, яка ніколи не буде завершена.
32. Вавілонський полон - «рабство», «неволя», «пригнічення».
33. Валаамова ослиця -мовчазна і покірна людина, що несподівано по¬чинає обурюватись.
34. Валькірії - рішучі, войовничі, мужеподібні жінки.
35. Вандали -руйнівники культурних цінностей, невігласи.
36. Варфоломіївська ніч -жорстока масо¬ва розправа
37. Варяги— чужинці, яких запро¬сили правити, керувати чимось.
38. Вельзевул — втілення темних сил.
39. Ветхий Адам.Скинути ветхого Адама— духовно оновитись, звільнитись від старих звичок, поглядів, морально пере¬родитись.
40. Витати в емпіреях— фантазувати, захоплюватись мрія¬ми, відірваними від реальності.
41. Вільгельм Телль.Країна Вільгельма Телля - часто назива¬ють Швейцарію
42. Воскресіння з мертвих -відро¬дження.
43. Воскресіння Лазаря - видужання після тяжкої хвороби; відновлення чогось старого, забутого; оновлення після занепаду (політичного, морального і т. д.).
44. Гадесові поля— царство мертвих.
45. Гамалія— уособлення мужності, сміливості козаків, їх вірності своєму народові, своєму пат¬ріотичному обов'язку.
46. Гамлет- людина, яка в усьому сумнівається, увесь час роздумує, не ¬здатна діяти швидко і рішуче.
47. Гарпії— зла жінка, а та¬кож зло, що мучить людину, терзає її душу.
48. Геркулес— силач. «геркулесове тіло» — міцне, м'язисте тіло; «дійти до геркулесових стовпів» — дійти до краю; «геркулесова праця» — тяжка праця.
49. Герострат - люди, які домага¬ються слави будь-яким шляхом, навіть злочин¬ним, і не спиняються перед знищенням куль¬турних цінностей. «Геростратова слава» — га-небна слава.
50. Гідра-— багатоголова потвора з тулубом змії, у якої замість однієї відрубаної голови виро¬стали дві нові. У переносному значенні — ворожа сила, боротися з якою дуже важко
51. Глас вопіющого в пустині - даремний заклик до кого-небудь, який залишається без уваги,
52. Голгофа - страждання, муки (моральні та фізичні),
53. Голіаф -людина дуже високого зро¬сту і значної фізичної сили.
54. Голуба квітка — нездійсненна мрія
55. Гомеричний сміх - нестримний, голосний сміх.
56. Гомункулус - людина фізично і морально неповноцінна.
57. Гордіїв вузол - заплутана справа; «розрубати гордіїв вузол» — розв'язати складне сплетення обставин швидко і несподіваним способом.
58. Дамоклів меч -постійна небезпека.
59. Два Аякси— нерозлучні друзі.
60. Дездемона -жертва підлого наклепу, втілення чистоти, любові, відданості.
61. Демосфен -іронічно так називають балакунів.
62. Джоконда (Монна Ліза) - вті¬лення жіночої чарівності.
63. Дифірамб -пере¬більшена похвала.
64. Діоген — мислитель.
65. Долина печалі (юдоль плачу) -життя з його турбо¬тами і печалями;
66. Дон-Жуан- людина, що все життя проводить у любовних пригодах, ловелас
67. Дон-Кіхот –благородний фан¬тазер, відірваний від життя; людина, що всту¬пає у боротьбу з справжнім чи уявним злом, але не враховують тверезо своїх сил, не відчу¬вають, що боротьба їх не приносить користі, а викликає тільки насмішки.
68. Дядечко Сем - жартівлива, іронічна назва США.
69. Евріка! - вираз ра¬дості при несподіваному відкритті чи вдалій думці.
70. Едем -«рай», «рай¬ське життя».
71. Езопівська мова - мова, сповнена натяків, замовчувань, але¬горій.
72. Ельдорадо — край казкових чудес, омріяна мета.
73. Еолова арфа — душа людини, яка відзивається на всі враження життя.
74. Еринії – уособлення помсти.
75. Ескулап— лікар.
76. Есперанто - в значенні: мертвонароджена, штучна мова.
77. Ефеб - спортсмен і воїн
78. Єгипетська неволя-тяжка підневільна праця, залежність, рабство.
79. Єлісейські поля. Єлісейські квіти— символ вічно¬го спокою; синонім поняття «царство краси, ща¬стя». У переносному значенні «піти на єлісей¬ські поля» — померти.
80. Єретик - людина, яка виступає проти панівних канонів і догм
81. Злоба дня - інтерес сьогодніш¬нього дня; те, що хвилює широкий загал.
82. Знамення часу-явище в гро¬мадському житті, типове для даного часу; ос¬новна подія, що провіщає великі зміни.
83. Зоїл - недобросовісний і злісний критик
84. Золота молодь -багата молодь, що роз¬тринькує гроші, марнує життя.
85. Золота середина вчинків лю¬дини, що уникає крайнощів і рішучих дій
86. Золоте руно- багатство, яким хтось прагне оволодіти; омріяна мета.
87. Золотий вік - коли «люди жили як боги, без турбот, праці і стра¬ждань, не знали старості і помирали наче за¬синали».
88. Золотий дощ - несподіване ба¬гатство.
89. Золотий телець (теля) — багатство; зба¬гачення як єдина мета життя.
90. Ієремія — провіс¬ник, грізні пророцтва якого пройняті скорботою з приводу загибелі великої справи
91. Ієрихонська труба - потужний, оглушливий звук; гучний голос.
92. Ізіда - символ таємниці.
93. Ікар -відважний юнак, що трагічно заги¬нув у ім'я своєї мрії,
94. Інквізиція - тортури, жорстокість, витончене мучительство, знущання.
95. Іов праведний (многостраждальний)- людина, що зазнала багато страждань.
96. Іосиф Прекрасний -цнотлива людина.
97. Ірод -мучитель, тиран (слово це стало лайкою).
98. Іскра божа -високі поривання, талант, покликання митця.
99. Іуда. — зрадник, лицемір; «Іудин поцілунок» — вчинок людини, що прикриває облесливістю свою зраду.
100. Іфігенія -— вигнаниця
101. Каїн— злочинець, вбивця, виродок (вживається також як лайливе слово).
102. Камінь преткновенія «камінь споти¬кання» - перешкода, на яку на¬ражаються в якійсь справі
103. Камо грядеші?— «Куди йдеш?»
104. Канібалізм— жор¬стокість, дикунство.
105. Кари єгипетські— великі нещастя.
106. Карфаген повинен бути зруйнований Цими словами виражають наполегливу ви¬могу знищити ворога або подолати перешкоду
107. Кастaльське джерело— джерело натхнення.
108. Кастор і Поллукс (Діоскури) - нерозлучні друзі.
109. Катон. Поза Катона— брати на себе роль грізного обличителя (найчаст вжив іронічно).
110. Кедр ліванський— уособлення краси і ве¬личі.
111. Кимвал брязкаючий -урочисті, пишномов¬ні, але порожні, беззмістовні висловлювання.
112. Кинути камінь - засуджувати когось, погорджувати кимось.
113. Китайський мур (стіна) — синонім відгородження (ідейного).
114. Книга життя(книга призначення) -майбутнє людини, те, що їй «призначене долею».
115. Книга за сімома печатями - щось незрозуміле, приховане, неприступне.
116. Козел відпущення- людина, на яку постійно звалюють чужі провини, той, що несе відповідальність за інших.
117. Коли гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори -вимушену поступку людини, що взяла на себе забагато.
118. Колумб - називають першовідкривачів, пі¬онерів якоїсь справи.
119. Конквістадори— загарбники, поневолювачі.
120. Корифей- , засновник чо¬гось.
121. Котурни «ставати на котурни» іронічне по¬знач фальшивого піднесення, бундючнос¬ті, пихи
122. Крез — багач (при цьо¬му може йтися про багатства не тільки мате¬ріальні, але й духовні).
123. Крокодилячі сльози- лицемірні сльози, роблене співчуття.
124. Лавровий вінок - вінок переможцю
125. «Спочити на лаврах» — заспокоїтись на до¬сягнутому; «пожинати лаври» — прославитися.
126. Лазар.Співати Лазаря-— прибіднюватись (жеб¬раки співали пісню про Лазаря, намагаючись розчулити слухачів).
127. Лаконізм — вміння висловлювати свої думки стисло і чітко.
128. Ламати списи— боротися, змага¬тися, сперечатися
129. Лебедина пісня - останній прояв та¬ланту; ширше — останній вчинок у житті.
130. Левіафан - За біблійним міфом, величезна морська по¬твора (від староєврейського «лев'ятан»).
131. Легіон — війська; величез¬на, незліченна кількість людей.
132. Лежати в богів на колінах - вирішення якоїсь справи не залежить від волі людей.
133. Лепта (вдовиці) - внесок формально малий, але великий своєю внутріш¬ньою цінністю; вживається також іронічно. «внести свою лепту», «лепта» зараз вжи¬ваються у значенні: посильна участь у чомусь.
134. Лета.Канути в Лету - назавжди зникнути, піти в непам'ять.
135. Летючий голландець –непосидюча людина, а також людина, що постійно подорожує.
136. Лікарю, зцілися сам! -перш ніж осуджувати когось, виправся сам.
137. Ліхтар Діогена - спосіб шукання істини, шукання серед зіпсованого суспільства справж¬ньої людини.
138. Ловці душ— люди, що своїм словом справляють великий вплив на інших.
139. Ломикамінь - вжив на означен¬ня творчості великої української поетеси Лесі Українки
140. Лоно Авраамове - «перебу¬вання в раю» (найчастіше в іронічному зна-ченні).
141. Лореляй (Лорелея) — символ романтики, поетич¬ного світосприймання.
142. Лукуллівський бенкет -розкішний бенкет
143. Люцифер -: нечиста сила (у формі «лю¬ципер» вживається як лайка).
144. Мавка— втілення ніжності, благородства і самопожертви.
145. Макіавеллі — людина, що не спиняється перед будь-якими засобами для до-сягнення своєї мети, людина хитра, підступна, віроломна.
146. Мамон (Мамона). Служити Мамоні— прагнути до збага¬чення, дбати лише про матеріальне
147. Манна небесна: - несподівано одержані життєві блага; «че¬кати, як манни небесної» — чекати з нетерпін¬ням; «живитися манною небесною» — існувати надголодь.
148. Манфред— уособлення гордої самотності і сили духу.
149. Марія Магдалина – розпусна жінка, яка повернулася на шлях чесного життя.
150. Марко Проклятий— вічний блукач, великий злочинець.
151. Марс— військовий «марсове поле» вживається у значен¬ні: поле битви.
152. Мартиролог - перелік пережитих кимось страждань, переслі¬дувань.
153. Маслинова гілка— емблема миру і спокою.
154. Медовий місяць— початковий пе¬ріод , під час якого ще не виявилися їх негативні риси.
155. Мекка— місце пок¬лоніння.
156. Мельпомена— те¬атр взагалі або уособлення трагедії як жанру. «Слуги Мельпомени» — актори.
157. Ментор - людина, що нудно повчає
158. Меркурій— також покровитель злодіїв і об¬ману, у міфах зображується як умілий викрадач.
159. Метаморфози- перетворення
160. Мойри— синонім долі.
161. Мойсей - пророк, виз¬волитель, чудодій (часто з іронічним відтінком).
162. Монтеккі і Капулетті-означення людей, сімей, партій, що є непримиренними ворогами.
163. Моцарт і Сальєрі- для позначення двох протилежних людських характерів, один з яких — благородний, спрямований до високої мети, другий — заздрісний, злочинний.
164. Муки Тантала— нестерпне страждання від усвідомлення близь¬кості бажаної мети і неможливості її досягти.
165. Навалювати Оссу на Пеліон - здійснювати щось грандіоз¬не; іноді так іронічно говорять про величезну витрату зусиль при незначних результатах.
166. Наріжний камінь - основа, головна ідея.
167. Нектар (і амброзія) - є синонімами солодощів, благоухання і насоло¬ди, а також означають вишукані напої та стра¬ви.
168. Нема пророка в своїй країні - люди охоче прислухаються до слів сторонніх осіб і зовсім не цінять навіть найрозумніших думок, якщо вони належать близьким.
169. Немезіда — доля, відплата.
170. Не мечіть бісеру перед свиньми - не витрачайте марно слів перед людьми, які не здатні зрозуміти вас і не погодяться з вами.
171. Неопалима купина- безсмертя
172. Нерон - тирана, що не спиняється ні перед чим для зміцнення своєї влади.
173. Нестертий слід-безсмертя духовної діяльності людини.
174. Нести хрест - покірність долі, а також велике страждання, яке людина терпить в ім'я ідеї.
175. Ніке (Нїка)— символ перемоги.
176. Ніoба— не¬щасна мати.
177. Нірвана— за¬буття, спокій, смерть.
178. Ноїв ковчег- : сива дав¬нина; застарілий предмет; надійний при¬тулок; місце, де збираються люди різних пере¬конань.
179. Обітована земля— багатий край, а також сподівана мета.
180. Одіссей. — учасник надзви¬чайних подій чи пригод. Одіссея— повні пригод блукання, подорожі
181. Око за око, зуб за зуб! - Біблійна формула закону помсти,
182. Орфей- великий поет, співе¬ць, музикант.

183. Останній з могікан— останній пред¬ставник покоління або соціальної групи.
184. Парнас. —Символізує світ поезії.Парнасці— учасн поетичної групи «Пар¬нас», що існувала у Франції (др пол XIX ст).; проголошувала культ художньої фор¬ми і обстоювала ідею «мистецтва для мисте¬цтва».
185. Пегас - символізує поезію. «Осідлати Пега¬са» — стати поетом.
186. Пенати— рідний дім.
187. Пентефрієва жінка— розпусна, віро¬ломна жінка.
188. Первородний гріх - тяжкий злочин.
189. Перейти Рубікон зробити безпово¬ротний крок, рішучий вчинок.
190. Перекувати мечі на рала— роззброїтися, відмовитися від войовничих намірів.
191. Перун бог грому, блискавки й дощу.іноді сино¬нім до слова «блискавка».
192. Пігмеї— нікчемні, жалю¬гідні людці.
193. Пилат—людина, що бездіяльністю свідомо сприяє злочинові; жорстокий лицемір.
194. Плач на ріках вавілонських- жаль за чимсь, безповоротно втраченим.
195. Поклонятися чужим богам: зрадити свої пере¬конання; служити неправді.
196. Полтава.Як швед під Полтавою повна поразки.
197. Початок кінця початкову стадію заги¬белі кого- або чого-небудь.
198. Предати анафемі— нещадно осудити.
199. Предтеча попередник чогось.
200. Прекрасна Єлена— ідеал жіночої вроди.
201. Присмерк богів - занепад чогось, мо¬гутнього у минулому.
202. Притча во язяцех — предмет загального осуду й глузування; те, про що всі говорять.
203. Продати за миску сочевиці зраду великих ідей, запроданство.
204. Прокрустове ложе -надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності.
205. Прометей— титан-богоборець, який повернув людям вогонь,
206. Пророк— ви¬значна людина, що бачить далі за інших;
207. Проти рожна перти — відвага,
208. Рани і скорпіони «бичі і скорпіони»— посилення гніту.
209. Реквієм— поетичний спогад про те, що минуло безповоротно; скорбота, туга за ним.
210. Ріг Амалфеї «ріг до¬статку», «ріг Фортуни» (Фортуна - богиня щастя, удачі).
211. Річ у собі— щось невідоме широкому загалові.
212. Сади Семіраміди— щось прекрасне, грандіозне, величне.
213. Самсон і Даліла — Самсон - полоне¬ний велетень; Даліла — підступна жінка.
214. Сарданапал - «деспот».
215. Сардонічний сміхзлобний, жовчний, їдкий, дошкульний сміх.
216. Сатрап— деспотич¬ний самодур-адміністратор.
217. Сатурн. Паща Сатурна — невблаганний час.
218. Свиснув Овлур за рікою- сигнал до важливої дії.
219. Світоч. Світило - «велика, мудра людина»
220. Святая святих— найбільша свя¬тиня.
221. Серце Данко на визначення ге¬роїзму і самопожертви в ім'я людини.
222. Сивіла. жінка-пророчиця Читати Сивілині книги— розмірковувати про майбутнє.
223. Синій птах— символ невловимого щастя.
224. Сізіфова праця — безплідна, важка, нескінченна робота
225. Сіль землі— кращі люди свого часу.
226. Скрижалі — заповіт, твір, насичений великими ідеями;
227. «бути запи¬саним на скрижалі історії» — здобути безсмер¬тя, увічнення.
228. Скриня Пандори— вмістилище зла, лиховісний дар.
229. Содом і Гоморра— роз¬пуста; безладдя, хаос.
230. Соломон мудрий— справедливий правитель, «суд Соломона»
231. Соляний стовп - непорушність; «перетворитись на соляний стовп» — завмерти від несподіванки, подиву, обурення.
232. Спалити кораблі— рішуче порвати з минулим, стати на новий шлях.
233. Стікс. «Піти за Стікс, через Стікс» — померти.
234. Страшний суд - щось жахливе; здійснення найвищої справедли¬вості
235. Стріла Амура— викликати любов, прихильність.
236. Суд Лінча— свавілля; швид¬ка жорстока розправа.
237. Суєта суєт - дріб'язкові житейські турботи; марнота.
238. Сфінкс— загадкова люди¬на або явище.
239. «між Сціллою і Харібдою»: опинитися між двома ворожими силами,
240. Талейран спритний дипломат.
241. Тамерлан «гріз¬ний завойовник», «деспот», «тиран».
242. Терновий вінок— страждання, му¬чеництво.
243. Тисяча і одна ніч Вживається на означення надзвичайних, не¬ймовірних пригод.
244. Титан— людина виняткового розуму і обдарованості «бій титанів» — боротьба велетенських сил.
245. Тїртей— співець доблесті й героїзму.
246. Торквемада — бездушний кат, фанатичний бузувір.
247. Три кити - головна підпора, устої.
248. Тримати камінь за пазухою— приховувати не¬добрі наміри.
249. Трістан та Ізольда— люди, охоплені високим, незборимим по¬чуттям.
250. Троянський кінь— підступний да¬рунок ворогам, який полегшує перемогу над ними, обманні дії.
251. Трубадури— апологети, хто уславлює що-небудь (найча¬стіше вживається з негат забарв¬
252. Тьма єгипетськабезпросвітна темрява.
253. Умивати руки ухилятися від відповідаль¬ності.
254. Усі дороги ведуть до Рима- кінцева мета одна й та сама, хоча шляхи різні.
255. Утопія— нереальний, не¬обгрунтований план; фантазія, вимисел
256. Фаетон— людина, що трагічно гине через власну необе¬режність.
257. Фарисеї— дворушники, хан¬жі, лицеміри.
258. Феб. Слуга Феба— поет.
259. Феміда— си¬нонім правосуддя.
260. Фенікс— символ вічного оновлення, безсмертя.
261. Фіговий листок— благопристойне прикриття ганебних вчинків.
262. Філіппіка— гнівна обвину¬вальна промова.
263. Філістер— обивательщина, міщанство, пошлість, косність.
264. Фіміам. Кадити фіміам - вихваляти кого-небудь.
265. Форум— місце для виступів, висловлювань.
266. Фурії— зла, сварлива жінка.
267. Хам— груба, невихована людина.
268. Хамелеон люди, що безпринципно змінюють свої погляди залежно від обставин,
269. Харон— сим¬вол смерті, зрідка — просто перевізник.
270. Химера— щось нереальне, витвір фантазії; іноді — щось потворне,
271. Хліб насущний— основа існування.
272. Хома невірний (невіруючий) людина, що не хоче повірити оче¬видним фактам,
273. Цезар— людина, що має необмежену владу, диктатор.
274. Цербер (Кербер) — злий, невмоли¬мий вартовий.
275. Циклоп. Циклопічна будова— ко¬лосальний, велетенський; величний
276. Цірцея— підступна жінка.
277. Ціцерон— людина, яка має ораторські здібності
278. Чаша святого Грааля— предмет шукань і поклоніння; омріяна мета.
279. Червона нитка - керівна ідея, голов¬на думка, тенденція.
280. Що Гекубі до нього,що йому до Гекуби? - байдужість, непричетність
281. Ювеналів бич— разюча, ни¬щівна сатира.
282. Юнона— прекрасна, доб¬рочесна жінка.
283. Юпітер— велична людина.
284. Яблука Геспери— коштовний здо¬буток.
285. Яблуко незгоди»— причина суперечок.
286. Яко тать в нощі - несподівано, раптом, зненацька, потаємно.
287. Яничари - жорстокі воїни, віровідступ¬ники; зрадники.

Тіло хоче хавати. (Цитати з творів ЗНО :)