Наочний довідник Географія материків і океанів.7 клас. Довгань Г. Д.

Наочний довідник Географія материків і океанів.7 клас. Довгань Г. Д.
Пропоноване видання є черговим у серії наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть
учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися
до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі
шкільного курсу географії материків і океанів. Навчальний матеріал згруповано за програмними
темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо, які супроводжуються
необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основ-
ними у курсі. Різноманітний ілюстративний матеріал, який міститься у довіднику, посилює емоційне
сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення і більш глибоке засвоєння на-
бутих знань.
Автор свідомо уникнув методичних порад щодо практичного використання посібника. Структур-
но-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьову-
вання учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку
автора-практика, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником
в опануванні шкільного курсу географії материків і океанів.

Кстати, для повышения собственного самообразования - рекомендуем посетить Инфопортал Казахстана онлайн.

Скачати

„Є люди, які думають музикою: Косинка, Сковорода”. (Цитати з творів ЗНО :)