Як здати ЗНО з англійської в 2019

Як здати ЗНО з англійської в 2019
Аудіювання (Listening Comprehension)
У першому блоці (30 хвилин) учень виконує 3 завдання. Екзаменатори вмикають запис і не зупиняють його до самого кінця, проте між фрагментами є паузи для читання завдань і перенесення відповідей до бланку. За кожну правильну відповідь в цій та інших частинах іспиту учень отримує по 1 балу.
• Перше завдання полягає в прослуховуванні 6 висловлювань і співвідношенні їх з твердженнями, одне з яких зайве, також потрібно буде виявити відповідності між основними ідеями і аудіо-фрагментами. Максимальна кількість балів: 6.
• У другій вправі дається діалог і репліки - необхідно визначити які твердження помилкові (false), а які правдиві (true), крім того, виявити про які твердження в тексті не говорилося (not stated). Максимальна кількість балів: 7.
• У решти 7 завданнях (№ 3-9) пропонується прослухати інтерв'ю і визначити правильний варіант відповіді з трьох запропонованих. Учень слухає аудіозапис і підбирає правильну відповідь до кожного питання. За це завдання можна також максимум отримати 7 балів.
Поради: вникати в сенс слів, які вимовляє диктор. Там можуть бути приховані відповіді до завдань.
Читання (Reading)
У другому блоці (також 30 хвилин) перевіряють здібності до аналітики і виділенню основної інформації з тексту. Він також, як і Аудіювання, складається з 3 частин (9 завдань).
• У 10 завданні даються 7 міні-текстів (3-6 пропозицій в кожному) і 8 заголовків, які необхідно підібрати для кожного тексту, при цьому один заголовок зайвий. Максимальна кількість балів: 7.
• У 11 завданні, з огляду на причинно-наслідкові зв'язки і логіку викладу, вам належить заповнити спеціальний текст з шістьма пропусками. Для заповнення надається 7 уривків. Таким чином, один зайвий. Максимальна кількість балів: 6.
• У решти 7 завданнях (№ 12-18) ви читаєте невеликий англомовний текст і 7 питань до нього. До кожного питання надається 4 варіанти відповідей, з яких потрібно вибрати один правильний. Максимальна кількість балів: 7.
Поради: намагайтесь не витрачати на 1 завдання більше 10 хвилин; уважно читайте зміст тексту (шукайте ключові слова); дізнайтеся / повторіть як будуються складні речення; в третьому завданні питання після тексту розташовуються в тому порядку, в якому до них даються відповіді в тексті. Тобто відповідь на перше питання буде на початку тексту, на друге питання - після відповіді на перший і т.д.

Лексика і граматика (Vocabulary & Grammar)
70% завдань (№ 19-31) спрямовано на знання словотворення і шкільної програми з граматики англійської мови. В останніх семи (№ 32-38) вправах необхідно зробити вибір на користь одного з чотирьох запропонованих відповідей, з огляду на контекст і потрібну граматичну форму. На всі завдання дається 40 хвилин.
• Спочатку надається текст з 7 пропущеними словами. Праворуч від нього є слова, що вимагають граматичного перетворення (поставити в потрібний час дієслово, наприклад). Макс. кількість балів: 7.
• У другому завданні - текст з 6 пропусками. Знову буде потрібно граматично перетворити (утворити однокореневе слово, що підходить до тексту за змістом) і вставити слова в текст. Макс. кількість балів: 6.
• Знову текст з 7 пропусками, потрібно підібрати 1 правильний варіант з 4 запропонованих. Макс. кількість балів: 7.
Поради: на всі завдання виділяйте не більше 12 хвилин (крім другого - там 15); вчитуйтесь в контекст; повторіть: часи і форми дієслів, вищий та найвищий ступінь прикметників, порядкові числівники, створення суфіксів і приставок в англійському. Почитайте підручники з англійської мови перед іспитом, в частині граматики.

Письмова частина (Writing)
У четвертому блоці всього 2 завдання, на які дається 80 хвилин (за них потрібно встигнути написати, щоб переглянути свої роботи).
• По-перше, неформальний лист другові (близько 100-140 слів). Дається текст короткого листа від цього самого «друга», після якого є питання. Потрібно прочитати текст з питаннями, і написати відповідь (тобто відповісти на одні питання і задати свої). Макс. кількість балів: 6.
• По-друге, есе на задану тему (близько 200-250 слів). У цьому розділі дається твердження (досить спірне зазвичай), і учень пише твір на цю тему, висловлюючи свою думку, демонструючи вивчену лексику, знання граматичних правил, структуру різних письмових робіт, і, нарешті, здатність до опису і аргументування своєї точки зору на листі. Треба вкластися в 80 хвилин. Макс. кількість балів: 14.
Поради: не пишіть твір на чернетці повністю, краще накидайте на нього свої думки та ідеї; не забувайте про якісний вступ (опис актуальності проблеми) і завершення; не пишіть адресу (навіть вигадану); перегляньте приклади дружніх листів англійською в Інтернеті; не забудьте подякувати товаришу за лист (на початку); задавайте питання в листі; використовуйте «I believe ...», «I assume ...», «In my opinion ...»; розмовний стиль також допустимо ( «Guess what?», «What's up?», «Howdy!», «See ya!», «Later!»); пишіть в нейтральному стилі (2 завдання); обгрунтовуйте і підтверджуйте свою точку зоруі; робіть висновки і пишіть підсумок.

Розмова (Speaking)
Усна частина ЗНО з англійської мови не обов'язкова, але для отримання максимально можливого балу - необхідна. Цей блок найкоротший і займає всього 15 хвилин. Він складається з чотирьох завдань, за які можна отримати в загальній сумі 20 балів: читання англомовного тексту вголос, постановки питань до оголошення, використовуючи ключові слова; опис картинки / фотографії; порівняльний аналіз двох запропонованих фотографій, керуючись заданим планом. Учень виконує завдання перед комп'ютером, на якому показується відлік часу, а його відповіді записуються. В аудиторії при цьому знаходиться організатор, який стежить за ходом іспиту і при першій же сумнівній ситуації має право застосувати вогнепальну зброю (jk).
• У першому завданні буде текст близько-наукового характеру, який потрібно виразно прочитати вголос. На це буде відведено 1,5 хвилини (+1.5 на підготовку). Відповідно на всі завдання - не більше 3 хвилин. Завдання оцінюється в 1 бал.
• Друге завдання є рекламне оголошення, до якого потрібно придумати 5 питань на основі ключових слів. Підготовка - 1,5 хвилини, формулювання кожного питання - 20 секунд. Всього - 3 хвилини. Тут можна заробити 5 балів.
• У третьому завданні будуть показані 3 картинки / фотографії. Вибираємо одну і описуємо її за запропонованим планом. На завдання - близько 3,5 хвилин. За успішне виконання дається 7 балів.
• І в четвертому завданні нам знову пропонуються картинки. На цей раз 2, де потрібно порівняти і описати їх подібності та відмінності. Також потрібно буде пояснити, чому обрана тематика близька випускнику. Кількість хвилин і балів нараховується так само, як і в попередньому завданні.
Поради: тренуйте вимову і читайте тексти на різну тематику з правильною інтонацією (дивіться YouTube for Christ's sake!); дотримуйтесь паузи, наголосів і інтонації; не забувайте про час і намагайтеся читати виразно; вчіться ставити запитання до текстів на різні теми; вмійте складати питання коректно; уважно читайте завдання і відповідайте на всі питання; повідомте яке фото ви вибрали на початку відповіді ( «I've chosen the photo number ...»); швидше за все описувати доведеться фотографію «друга»; використовуйте мовні кліше на кшталт: «the 1st picture depicts ...», «whereas the 2nd shows us ...», «the main difference is that ...», «also, they have the same ...», « in comparison to the first picture, this one is ... ».

„Недарма кажуть, як постелеш, так і ляжеш”. (Цитати з творів ЗНО :)