Наочний довідник Основи економіки 10—11 клас. Довгань Г. Д.

Наочний довідник Основи економіки 10—11 клас. Довгань Г. Д.
Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням
систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам навчальних програм «Економі-
ка» (автори Г. О. Ковальчук та ін.), «Основи економіки» (за ред. І. Ф. Радіонової), «Основи економіки»
(за ред. Л. П. Крупської), «Основи економіки» (за ред. С. В. Степаненко). Навчальний матеріал згрупо-
вано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, гра-
фіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі
з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Ілюстративний матеріал, який міститься у довід-
нику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення
і більш глибоке засвоєння набутих знань.

Скачати

„Ми крокуємо по життю, як потях по рельсах”. (Цитати з творів ЗНО :)