Наочний довідник Географія материків і океанів. Довгань Г. Д.

Наочний довідник  Географія материків і океанів. Довгань Г. Д.
Наочний довідник з біології допоможе учням систематизувати, конкретизувати та поглибити
набуті знання та вміння, а також навчитися працювати самостійно.
Структура та зміст посібника відповідають чинній програмі з біології для середніх загальноосвітніх
навчальних закладів. Навчальний матеріал згрупований за програмними темами і поданий у наявній
формі: у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків, малюнків, які супроводжуються необхідними
коментарями.
Змістовний ілюстративний матеріал довідника посилює емоційне сприйняття навчальної
інформації, активізує творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.

Скачати

„Вчителі повинні пришпиляти любов до української мови”. (Цитати з творів ЗНО :)